กระบะทราย ไดโน

กระบะทราย ไดโน
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาด 100 x 110 x 30 ซม.

รหัสสินค้า: 
SO-03
7,500 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม
กระบะน้ำและกระบะทราย
เครื่องเล่นทราย
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระบะทราย บ่อน้ำ