กระบะสมบัติเล่นทราย

กระบะสมบัติเล่นทราย
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดของสินค้า 110 x 84 x 32 ซม.

รหัสสินค้า: 
SO-05
8,500 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม
กระบะน้ำและกระบะทราย
เครื่องเล่นทราย
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระบะทราย บ่อน้ำ