ชุดมินิบ่อบอลกระดานลื่นชิงช้ายีราฟ 5 IN 1

ชุดมินิบ่อบอลกระดานลื่นชิงช้ายีราฟ 5 IN 1
รายละเอียดสินค้า: 

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ภายในอาคาร)
ประกอบไปด้วย 1. บ่อบอล
2. กระดานลื่น
3. ชิงช้า
4. แป้นบาส
5. โกลฟุตบอล

รหัสสินค้า: 
IP-142
18,500 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น
ชิงช้า
รั้ว บ่อบอล