ตะลุยโลกผลไม้

ตะลุยโลกผลไม้
รายละเอียดสินค้า: 

Pre-Oder
ขนาดสินค้า 810 * 590 *480 ซม.
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง Size M สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี
โครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์กันสนิม พ่นสีฝุ่น อบด้วยความร้อนสูง เสาโครงสร้างมีขนาด 50*50 mm. ชิ้นส่วนพลาสติก PE ที่มีสีสันสดใส
ไร้สารพิษ ปลอดภัย ไม่มีเหลี่ยมคม ที่เป็นอันตรายกับเด็ก

469,000 บาท
หมวดสินค้า: 
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
Size M
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น
ท่อลอด