ถาดบล็อกรูปทรงต่างๆ

ถาดบล็อกรูปทรงต่างๆ
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดของสินค้า 15 x 15 x 2 ซม.

รหัสสินค้า: 
GE-30
650 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
บล็อกมหัศจรรย์และบล็อกรูปร่างต่างๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ