ถาดอเนกประสงค์เล่นทราย

ถาดเอนกประสงค์เล่นทราย
รายละเอียดสินค้า: 

ถาดเอนกประสงค์เล่นทราย (1 ชุด มี 4 ใบ)
ขนาด 40*30*10 ซม.

รหัสสินค้า: 
SO-12
960 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม
กระบะน้ำและกระบะทราย
เครื่องเล่นทราย
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระบะทราย บ่อน้ำ