บ้านไม้กลางป่า

รายละเอียดสินค้า: 

ขนาด145*168*155 ซม.
 

รหัสสินค้า: 
SPT1215/LAH707
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
บ้านจำลอง
ประเภทเครื่องเล่น: 
บ้านจำลอง