เพนกวินแอนด์แรบบิท Model : TG-S2310

เพนกวินแอนด์แรบบิท  Model : TG-S2310
รายละเอียดสินค้า: 

Pre-Oder
ขนาด 370*210*250 ซม.
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง Size S
โครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์กันสนิม พ่นสีฝุ่น อบด้วยความร้อนสูง เสาโครงสร้างมีขนาด 50*50 mm. ชิ้นส่วนพลาสติก PE ที่มีสีสันสดใส ไร้สารพิษ
ปลอดภัย ไม่มีเหลี่ยมคม ที่เป็นอันตรายกับเด็ก รองรับการเล่นของเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี เหมาะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล

รหัสสินค้า: 
TG-S2310
93,750 บาท
หมวดสินค้า: 
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
Size S
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น
ปีนป่าย