กระดานลื่นขอบโค้งแสนสนุก

กระดานลื่นขอบโค้งแสนสนุก
รายละเอียดสินค้า: 

64*160*80 เซนติเมตร

3,690 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น