กระดานลื่นพาชู๊ตช้างน้อย

รายละเอียดสินค้า: 

กระดานลื่นพาชู๊ตช้างน้อย

ขนาด : 158x87x107 cm

รหัสสินค้า: 
IP-204
6,750 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น