จิ๊กซอว์จับคู่ภาพสัตว์กับอาหาร แบบที่ 1

รายละเอียดสินค้า: 

จิ๊กซอว์จับคู่ภาพสัตว์กับอาหาร แบบที่ 1
ขนาด 13 x13x5 ซม.
จิ๊กซอว์จับคู่ภาพสัตว์กับอาหาร แบบที่ 1 เป็นการจับคู่สัตว์
แต่ละชนิดควรอยู่อาศัยแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับสัตว์ชนิดนั้นๆ
และยังเพิ่มการพัฒนาความคิด สติปัญญารวมถึงพัฒนาทางด้านด้างกาย

รหัสสินค้า: 
GE-136
240 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
ชุดจับคู่ที่เหมาะสม