ชิงช้ากระดานลื่นช้างน้อย

รายละเอียดสินค้า: 

ชิงช้ากระดานลื่นช้างน้อย
137 x 37 x 68 cm

รหัสสินค้า: 
IP-205
7,600 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น