บล็อคไม้ประกอบรูปภาพ แผ่นเล็กคละลาย

รายละเอียดสินค้า: 

บล็อคไม้ประกอบรูปภาพ แผ่นเล็กคละลาย
ขนาด 14.5x14.5 ซม.
บล็อคไม้รูปสัตว์หลากหลายชนิดสีสันสวยงาม
และมีแผ่นเหล็กติดอยู่ด้านหลังง่ายต่อการประกอบ

รหัสสินค้า: 
GE-154
100 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
บล็อกมหัศจรรย์และบล็อกรูปร่างต่างๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ