บ้านน้อยกลางสวน

รายละเอียดสินค้า: 

บ้านน้อยกลางสวน
ขนาด 96*133*117 ซม.
เครื่องเล่นสนามภายในอาคาร ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง
ทนทาน ปลอดภัย ไร้เหลี่ยมคม เหมาะสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาการที่ดี
ทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ฝึกฝนการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม และการแบ่งปัน

รหัสสินค้า: 
IP-51
11,500 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
บ้านจำลอง