บ้านน้อย 2 ชั้นเกรด A

รายละเอียดสินค้า: 

บ้านน้อย 2 ชั้น เกรด A บ้านจำลอง ของเล่นพลาสติก บ้านน้อยสไลเดอร์
ขนาด 302*178*174 ซม.
มีมอก.685-2540
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย ไร้เหลี่ยมคม
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 ปี ขึ้นไป เพื่อพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์
และสติปัญญา ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคม และการแบ่งปัน

38,500 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น
บ้านจำลอง