ภาพตัดต่อพร้อมหมุดไม้ของใช้ และคำศัพท์

รายละเอียดสินค้า: 

ภาพตัดต่อพร้อมหมุดไม้ของใช้ และคำศัพท์
ขนาด 22.5x30 ซม.
ชุดของใช้เบื้องต้นที่ควรรู้พร้อมกับคำศัพท์ที่ออกแบบมาให้มี
สีสันสวยงามน่าสนใจเพื่อให้การจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

รหัสสินค้า: 
GE-146
180 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ