ภาพตัดต่อพร้อมหมุดไม้รูปผลไม้

รายละเอียดสินค้า: 

ภาพตัดต่อพร้อมหมุดไม้รูปผลไม้
ขนาด 22.5x30 ซม.
ชุดผลไม้พร้อมหมุดไม้ที่มีสีสันสวยงาม

รหัสสินค้า: 
GE-147
180 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ