ภาพตัดต่อพร้อมหมุดไม้รูปยานพาหนะ

รายละเอียดสินค้า: 

ภาพตัดต่อพร้อมหมุดไม้รูปยานพาหนะ
ขนาด 22.5x30 ซม.
ชุดภาพยานพาหนะที่มีสีสันสวยงามพร้อมหมุดไม้สะดวกต่อการจับ

รหัสสินค้า: 
GE-148
180 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ