ภาพตัดต่อร้อยเชือกรองเท้า

รายละเอียดสินค้า: 

ภาพตัดต่อร้อยเชือกรองเท้า
ขนาด 23x30 ซม.
ภาพตัดต่อร้อยเชือกรองเท้าเป็นการจำลองรองเท้า
เพื่อให้เด็กฝึกหัดร้อยเชือกรองเท้าด้วยตัวเอง
เพื่อเพิ่มพัฒนาการทางด้านสติปัญญา

รหัสสินค้า: 
GE-156
180 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
บล็อกมหัศจรรย์และบล็อกรูปร่างต่างๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ