ม้ากระดกดอกไม้สีหวาน

รายละเอียดสินค้า: 

ม้ากระดกดอกไม้สีหวาน
ขนาด 26 x 140 x 50 cm

รหัสสินค้า: 
IP-200
5,200 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
ม้าโยกเยก
ประเภทเครื่องเล่น: 
ไม้กระดก