เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เกรด A

รายละเอียดสินค้า: 

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เกรด A
ขนาด 900 x 390 x 390 cm
ผลิตจากวัสดุเกรด A พลาสติก LLDPE ที่มีสีสันสดใส ไร้สารพิษ
ปลอดภัย ไม่มีเหลี่ยมคม ที่เป็นอันตรายกับเด็ก สัมหรับชุดนี้กระดานลื่น
จะมีทั้งหมด 4 ตัว มีทั้ง 3 แบบ คือ แบบเล่น 2 คนพร้อมกัน กระดานลื่น
แบบโค้งธรรมดา และกระดานลื่นตัว S พร้อมอุโมงค์เชื่อมต่อ เครื่องเล่น

รหัสสินค้า: 
TG-BA01002
564,000 บาท
หมวดสินค้า: 
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
ขนาดใหญ่
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น
ท่อลอด