แทรมโพลีน รุ่น Play Smart

รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดสินค้า 10 ฟุต (3 เมตร)
อุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็ก ใช้สำหรับออกกำลังกายสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้แข็งแรง

30,000 บาท
หมวดสินค้า: 
อุปกรณ์เล่นกีฬาสำหรับเด็กและเครื่องออกกำลังกายเด็ก