แผ่นไม้รูปคำศัพท์ จับคู่คำตรงกันข้าม

รายละเอียดสินค้า: 

แผ่นไม้รูปคำศัพท์ จับคู่คำตรงกันข้าม
ขนาด 15.5x37x2.5 ซม.
ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ จัดทำสีและภาพที่ชัดเจนง่ายต่อการจดจำ
และการสักเกตุ 1 ชุดมี 10 ชิ้น จับคู่ได้ 5คู่

รหัสสินค้า: 
GE-142
360 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
ชุดจับคู่ที่เหมาะสม
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ