Cartoon House Series Model : TG-S3172

Cartoon House Series Model : TG-S3172
Cartoon House Series Model : TG-S3172
รายละเอียดสินค้า: 

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง:Gartoon House Series ชุด A
-ขนาดสินค้า:720x440x260
-ปลอดภัยไร้สารพิษ สีสันสดใส แข็งแรง ทนแดด ทนร้อน ไม่มีเหลี่ยมคม
-เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 ปี ขึ้นไป

**ใช้สำหรับออกกำลังกายสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้แข็งแรง

รหัสสินค้า: 
TG-S3172
165,500 บาท
หมวดสินค้า: 
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
ขนาดใหญ่
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น
ปีนป่าย
ชิงช้า